หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 
   
HOTNEWS
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย ค่ะ ^__^
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
   
“ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งสู่บริการเป็นเลิศ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และพัฒนาองค์ความรู้”
 
วิสัยทัศน์ อบต.สวนพริกไทย  
 
  พันธกิจ
 
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ทั่วถึงและได้มาตรฐาน ครอบคลุมพื้นที่ในเขตตำบลสวนพริกไทย
  ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตตำบลสวนพริกไทย ให้มีพื้นที่สะอาดเป็นระเบียบ
  ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
เกิดความสมานฉันท์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
  ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย และมีศักยภาพ
  พัฒนาการบริหารจัดการ ประสานงาน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ส่งเสริมการพัฒนาการสาธารณูปโภค
 
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
    จัดทำผังเมืองรวม
    พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
    ก่อสร้างและบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม
    การควบคุมอาคาร
    ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 
แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    โครงการอาสาสมัครชุมชน
    จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย
    การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและที่อยู่อาศัย
    ดำเนินการเพื่อควบคุมแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัด
    ดำเนินการรณรงค์เพื่อให้เกิดวินัยจราจร การลดปัญหาอุบัติเหตุทางการคมนาคม
    ฯลฯ
  การสังคมสงเคราะห์
    พัฒนาศักยภาพผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
    ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
    ฯลฯ
  การพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคม
    รณรงค์ให้ประชาชน ลด ละเลิกอบายมุข
    ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ
    ฯลฯ
  การส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยและการกีฬา
    การสนับสนุนการให้บริการรักษาพยาบาล
    การสนับสนุนส่งเสริมการกีฬาแก่เยาวชน และประชาชน
    ส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน
    การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
    การส่งเสริมสนับสนุน การนำผู้เสพติดเข้าไปรับการรักษา
    อาหารสะอาดปลอดภัย
    การป้องกันและควบคุมโรค
    ฯลฯ
  การส่งเสริมการศึกษา การเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร
    การพัฒนาแหล่งการศึกษาในระบบ นอกระบบทุกระดับ วัสดุอุปกรณ์การศึกษา
    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษา
    การจัดให้มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารรถโมบายเคลื่อนที่ /ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์
    การส่งเสริมสถาบันการเรียนรู้ของชุมชนด้านการพัฒนา
    ฯลฯ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
การบำรุง รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
    การปรับปรุงภูมิทัศน์ของตำบลสวนพริกไทย
    รักษาสภาพแวดล้อมแม่น้ำลำคลอง
    ก่อสร้างประตูเปิด ปิดน้ำหรือเขื่อนป้องกันน้ำท่วม
    จัดให้มีระบบบาบัดน้ำเสีย
    การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
    ฯลฯ
 
 
 
 
 
 
 
   
ติดต่อ
  องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
  โทรศัพท์ : 0-2959-6465
0-2959-6466
0-2959-6467
  โทรสาร : 02-959-6465 ต่อ 105
 
   
เพิ่มเติม
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย
  จำนวนผู้เข้าชม 411,708 เริ่มนับ 10 พ.ย. 2565
  จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
 
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10